Strona Główna » Regulaminy » Informacja prawna
Informacja prawna

citymenu.pl
ul. Św. Jerzego 1A
53-656 Wrocław, Polska

Tel.: 71 300 13 07
Email: k o n t a k t [@] citymenu.pl

citymenu.pl jest serwisem firmy

E n v i s i o n Sp. z o.o.
ul. Św. Jerzego 1A
50-518 Wrocław

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000787497, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-286-30-32, REGON 383432470.

Informacje dla konsumentów zgodnie z Rozporządzeniem Paramentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, udostępniamy link do Platformy ODR (Online Dispute Resolution) http://ec.europa.eu/consumers/odr

Zastrzeżenie dotyczące treści serwisu:

Mimo ścisłej kontroli treści serwisu nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, zewnętrznych linków. E n v i s i o n Sp. z o.o. jako operator www.citymenu.pl wyraźnie oświadcza, że nie ma wpływu na formę i treści powiązanych stron i zawartych tam treści. Z tego powodu E n v i s i o n Sp. z o.o. i www.citymenu.pl dystansują się od wszystkich treści zawartych na wszystkich powiązanych stronach serwisu www.citymenu.pl, które mogłyby zostać uznane za niewłaściwe. To zastrzeżenie dotyczy wszystkich stron do których prowadzą linki zawarte w serwisie www.citymenu.pl.